Slovenský červený kríž Trenčín

Územný spolok SČK v Trenčíne …